Nasza oferta – przykładowe rozwiązania

Od 2007 roku w kompleksowy sposób wspieramy wielokulturowe zespoły i ich liderów. Oferujemy coaching cross-kulturowy dla liderów, warsztaty cultural awareness, szkolenia komunikacyjne, sesje wspólnego wypracowywania standardów komunikacji metodą Open Space Technology a także pakiety relokacyjne dla pracowników.

Nasze usługi są zawsze spersonalizowane a programy powstają w oparciu o dokładną diagnozę potrzeb firmy oraz wiedzę i doświadczenia naszego zespołu ekspertów, poniżej prezentujemy dwa przykładowe rozwiązania, które zaproponowaliśmy naszym Klientom.

O naszym podejściu możesz przeczytać tu: PODEJŚCIE BLACKBIRD

Case I

Duża firma z branży IT, w której 50% pracowników stanowią obcokrajowcy. Do tej pory zapewniała swoim pracownikom jedynie twarde wsparcie relokacyjne ale wraz ze wzrostem liczby relokowanych pracowników z innych kulturowo krajów takich jak Indie czy Rosja pojawiła się potrzeba miękkiego wsparcia i szkoleń nastawionych na zwiększenie efektywności międzykulturowych zespołów. Firma poszukiwała kompleksowego programu szkoleń cross-kulturowych, który docelowo mogłaby wdrożyć w innych krajach.
ZOBACZ, JAKIE ROZWIĄZANIA IM ZAPROPONOWALIŚMY

CELE I REZULTATY
CULTURAL AWARENESS – WARSZTATY
Seria warsztatów:
8h/ grupy 15-20 osób
Pracownicy są świadomi różnic międzykulturowych i konsekwencji tych różnic dla komunikacji w międzynarodowym zespole. Wiedzą jak reagować w sytuacjach konfliktowych i jakie różnice leża u podstaw tych konfliktów.
COMMON GROUND SPOTKANIE
100-200 pracowników
8h lub 12h
Firma ma wypracowane standardy komunikacji dla międzynarodowych zespołów. Standardy te zostały wypracowane przez pracowników, którzy czują się odpowiedzialni za ich wdrażanie w swoich zespołach oraz komunikowanie tych standardów nowym pracownikom.
SZKOLENIA I WARSZTATY EFFECTIVE COMMUNICATION Pracownicy wiedzą jak skutecznie komunikować się z obcokrajowcami w języku angielskim w takich sytuacjach jak negocjacje, prezentacje czy udzielanie informacji zwrotnej. Liderzy zespołów wiedzą, jak zarządzać międzynarodowym zespołem.
CHECK-IN spotkania 3h
2 spotkania dla każdej grupy
Ok 3-4 miesięcy po warsztacie Cultural Awareness i kolejne po 5-6 miesiącach
Pracownicy mają możliwość omówienia swoich doświadczeń w zakresie komunikacji międzykulturowej i zastosowanych rozwiązań oraz wypracowanie nowych rozwiązań jeśli pojawią się nowe wyzwania.

Case II

Globalna firma z branży finansowej, w której coraz więcej pracowników średniego i wyższego szczebla to osoby relokowane z innych, często odległych kulturowo krajów takich jak np. Pakistan. Do tej pory nie otrzymywali żadnego miękkiego wsparcia, co skutkowało wysokim odsetkiem nieudanych relokacji i konfliktami w zespołach.
ZOBACZ, JAKIE ROZWIĄZANIA IM ZAPROPONOWALIŚMY

CELE I REZULTATY
COACHING CROSS-KULTUROWY
dla relokowanych managerów 10h
Pre-departure: 2-3h
In country: 7-8h
Pracownicy mogą zderzyć swoje oczekiwania dotyczące Polski z rzeczywistością oraz wypracować odpowiednie podejście. po przyjeździe i spotkaniu z zespołem świadomie i efektywnie zarządzają zespołem. rozumieją, antycypują i reagują odpowiednio na potencjalne konflikty wynikające z różnic.
COACHING TRENING RELOKACYJNY
dla partnerów relokowanych managerów 6h
Pre-departure: 2-3h
In country: 3-4h
Partnerzy relokowanych pracowników posiadają podstawową wiedzę na temat kraju relokacji; potrafią się odnaleźć w codziennych sytuacjach.
WARSZTATY POLISH YOUR BUSINESS
Dla obcokrajowców, którzy rozpoczynają pracę w Polsce 4h/ jednorazowo
Nowi pracownicy mają podstawową wiedzę w zakresie komunikacji biznesowej w Polsce oraz polskiej kultury. Dzięki świadomości różnic kulturowych mogą antycypować problemy i odpowiednio reagować na sytuacje potencjalnie konfliktowe.
WARSZTATY COMMUNICATION FOR BREAKFAST
5 warsztatów
1x/ miesiąc
2h/ grupy 15osób
Pracownicy wiedzą, jak się skutecznie komunikować w takich sytuacjach jak prezentacje, telekonferencje, negocjacje, w kontekście jaki tworzy polska kultura. W warsztacie uczestniczą zarówno obcokrajowcy jak i Polacy. Jest on prowadzony w języku angielskim.

Case III

Duża globalna firma z centrum usług wspólnych w Polsce. W zakresie obsługi klientów współpracuje z hubem w Malezji. Dzielone projekty, wspólni klienci oraz współpraca na szczeblu strategicznym. Managerowie HR w polskim oddziale dostają skargi z obu stron: zespół z Malezji skarży się na agresywność, nieuprzejmość i brak elastyczności polskich kolegów, a oni z kolei zarzucają Malezyjczykom brak informacji zwrotnej o tym, że z czymś się nie zgadzają lub czegoś nie rozumieją, niedotrzymywanie terminów i częste przerwy w pracy. Polski zespół postrzega to w kategoriach niskiej efektywności i lenistwa. Po obu stronach rośnie frustracja i niezadowolenie.

Managerowie HR i liderzy zespołów podejrzewają, że przyczyna tego stanu rzeczy to problemy w komunikacji międzykulturowej. Pracownicy nigdy nie byli w tym zakresie szkoleni. W polskim oddziale firmy na miejscu nie pracują też żadni Malezyjczycy.

ROZWIĄZANIE: Program Understanding Malaysia

#1 Warsztat z różnic międzykulturowych (8h)

Warsztat był nastawiony na zbudowanie świadomości, kompetencji komunikacyjnych i crosskulturowych oraz konkretnych rozwiązań do zastosowania przez zespół polski we współpracy z malezyjskimi kolegami. Ta część programu składała się z 5 modułów:

1. Cultural awareness – omówienie kluczowych obszarów kulturowych ważnych z perspektywy lidera zespołu i konsultanta, zidentyfikowanie blind spots;
2. Communication and politeness priniples – praktyzne ćwiczenia
3. Managing conflict – zarządzanie konfliktem
4. Summary – who is my Malaysian Partner – kim jest i co jest dla niego ważne
5. Solution building – wypracowanie konkretnych rozwiązań i narzędzi do wdrożenia po warsztacie w zespołach konsultantów i w kontaktach ze stroną malezyjską w 3 obszarach: 1) building awareness 2) quick fixes 3) long term solutions.

#2 Sesja follow up 4-6 tygodni po warsztacie (3h)

Omówienie doświadczeń z wdrożenia wypracowanych rozwiązań i działań i podzielenie się dobrymi praktykami. Ta sesja to także okazja do tego, żeby porozmawiać o problemach lub trudnościach z wdrożeniem i zmienić lub dopasować rozwiązania.

Rezultaty

Po pierwszej sesji byliśmy pozytywnie zaskoczeni rezultatami – pierwsza grupa szkoleniowa zaledwie w 4 tygodnie wdrożyła z sukcesem kilka inicjatyw w tym cykl mini-szkoleń dla agentów oraz film video dla malezyjskiego zespołu dot. Polaków i ich stylu pracy/ wartości/ komunikacji. Uczestnicy podkreślali jak ważne było dla nich to szkolenie , bo otworzyło im oczy na to, co jest ważne w komunikacji ze stroną malezyjską i z czego wynikają niektóre zachowania.