Podejście

Podejście Blackbird — „Companies don’t go global people do”.

CULTURAL AWARENESS

Punktem wyjścia jest świadomość różnic oraz wyzwań jakie stoją przed każdym międzynarodowym zespołem. Kluczową rolę w tym procesie ma kształtowanie postaw i świadomości kulturowej pracowników i ich umiejętności do rozwiązywania konfliktów wynikających z różnic kulturowych oraz wykorzystywanie kreatywnego potencjału jaki daje różnorodność.

COMMON GROUND

Angażujemy pracowników w tworzenie wspólnych standardów komunikacji dla efektywnej pracy cross-kulturowego zespołu. W ten sposób wypracowane rozwiązania są trwałe, skuteczne i idealnie dopasowane do lokalnego kontekstu. Do wypracowywania rozwiązań stosujemy Open Space Technology, metodę pracy z dużymi grupami o wysokim stopniu różnorodności.

COMMUNICATION SKILLS

Skupiamy się przede wszystkim na kompetencjach komunikacyjnych i modelach komunikacji międzykulturowej opracowanych na potrzeby globalnego biznesu. Uczymy szeregowych pracowników oraz liderów zespołów, jak skutecznie komunikować się z obcokrajowcami w lingua franca firmy: jak dyskutować, negocjować i udzielać informacji zwrotnej. To, w jaki sposób komunikujemy się np. w języku angielskim, jest uwarunkowane kulturowo. Warto mieć świadomość, jak nasza kultura wpływa na sposób, w jaki mówimy oraz na to, jak odbieramy komunikaty.

CHECK-IN & LEARN

Ważnym elementem naszego podejścia są narzędzia umożliwiające pracownikom ciągły proces uczenia się i refleksji nad wypracowanymi rozwiązaniami. Formy check-in to np. regularne spotkania pracowników oraz narzędzia umożliwiające komunikację standardów oraz monitorowanie kwestii międzykulturowej komunikacji na bieżąco.

ALL IN

W szkoleniach powinni uczestniczyć zarówno obcokrajowcy jak i członkowie polskiego zespołu a docelowo, na nowych rynkach, lokalni pracownicy. Zarówno jedni jak i drudzy doświadczają różnic kulturowych w pracy z obcokrajowcami, a efektywność międzynarodowego zespołu zależy od tego, czy uda się wypracować wspólną platformę komunikacji, w kontekście, który tworzy kultura kraju gospodarza (w tym wypadku kultura polska). Nie wystarczy, by obcokrajowcy zrozumieli kulturę polską. Konieczne jest by Polacy zrozumieli kulturę swoich kolegów z innych krajów w takim zakresie jaki jest konieczny do skutecznej międzykulturowej komunikacji na poziomie zespołu.

ZOBACZ PRZYKŁADOWE PROGRAMY CROSS-KULTUROWE