Edgar Rosenmayr, Kulczyk Silverstein Properties

Lekcje były prowadzone w moim biurze a plan zajęć został dopasowany do mojej wymagającej pracy i częstych wyjazdów biznesowych. Mimo małej ilości czasu, którą mogłem poświęcić na naukę języka polskiego, dzięki pomocy mojej nauczycielki poczyniłem znaczny postęp. Poprzez różnorodne lekcje oparte na konwersacjach, ćwiczeniach i pracach domowych, z łatwością opanowałem podstawowe umiejętności komunikacyjne w języku polskim. Na razie musiałem zawiesić lekcje, ale z pewno ścią będę kontynuował kurs z moją nauczycielką w tym roku, kiedy tylko grafik mojej pracy będzie mniej napięty.

Edgar Rosenmayr — Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu, Kulczyk Silverstein Properties, Austria