Our offer – case study

Since 2007 we have been providing comprehensive support to multicultural teams and their leaders. We offer cross-cultural coaching for leaders, cultural awareness workshops, communication trainings, sessions of common development of communication standards based on Open Space Technology, as well as relocation packages for employees.

Our services are always tailor-made, while our schemes are based on a detailed diagnosis of the needs of a company, as well as on experience of our team of experts. Below you will find two examples of solutions which we recommended to our Clients.

You can read about our approach here: BLACKBIRD APPROACH

Case I

A big company from the IT sector has 50% foreign staff. So far it provided only hard relocation support, but as the number of employees relocated from culturally different countries like India or Russia were on the rise, there was a need for soft support and trainings aimed at improved effectiveness of intercultural teams. The company was looking for a comprehensive scheme of cross-cultural trainings, which it ultimately could implement also in other countries.
DISCOVER THE SOLUTIONS WE RECOMMENDED

CELE I REZULTATY
CULTURAL AWARENESS – WARSZTATY
Seria warsztatów:
8h/ grupy 15-20 osób
Pracownicy są świadomi różnic międzykulturowych i konsekwencji tych różnic dla komunikacji w międzynarodowym zespole. Wiedzą jak reagować w sytuacjach konfliktowych i jakie różnice leża u podstaw tych konfliktów.
COMMON GROUND SPOTKANIE
100-200 pracowników
8h lub 12h
Firma ma wypracowane standardy komunikacji dla międzynarodowych zespołów. Standardy te zostały wypracowane przez pracowników, którzy czują się odpowiedzialni za ich wdrażanie w swoich zespołach oraz komunikowanie tych standardów nowym pracownikom.
SZKOLENIA I WARSZTATY EFFECTIVE COMMUNICATION Pracownicy wiedzą jak skutecznie komunikować się z obcokrajowcami w języku angielskim w takich sytuacjach jak negocjacje, prezentacje czy udzielanie informacji zwrotnej. Liderzy zespołów wiedzą, jak zarządzać międzynarodowym zespołem.
CHECK-IN spotkania 3h
2 spotkania dla każdej grupy
Ok 3-4 miesięcy po warsztacie Cultural Awareness i kolejne po 5-6 miesiącach
Pracownicy mają możliwość omówienia swoich doświadczeń w zakresie komunikacji międzykulturowej i zastosowanych rozwiązań oraz wypracowanie nowych rozwiązań jeśli pojawią się nowe wyzwania.

Case II

A global company representing the financial industry appointed more and more middle- and high-rank employees relocated from different, often culturally distant countries like Pakistan. Until now they haven’t received any soft support, which ended up with a high rate of failed relocations and conflicts within a team.
DISCOVER THE SOLUTIONS WE RECOMMENDED

CELE I REZULTATY
COACHING CROSS-KULTUROWY
dla relokowanych managerów 10h
Pre-departure: 2-3h
In country: 7-8h
Pracownicy mogą zderzyć swoje oczekiwania dotyczące Polski z rzeczywistością oraz wypracować odpowiednie podejście. po przyjeździe i spotkaniu z zespołem świadomie i efektywnie zarządzają zespołem. rozumieją, antycypują i reagują odpowiednio na potencjalne konflikty wynikające z różnic.
COACHING TRENING RELOKACYJNY
dla partnerów relokowanych managerów 6h
Pre-departure: 2-3h
In country: 3-4h
Partnerzy relokowanych pracowników posiadają podstawową wiedzę na temat kraju relokacji; potrafią się odnaleźć w codziennych sytuacjach.
WARSZTATY POLISH YOUR BUSINESS
Dla obcokrajowców, którzy rozpoczynają pracę w Polsce 4h/ jednorazowo
Nowi pracownicy mają podstawową wiedzę w zakresie komunikacji biznesowej w Polsce oraz polskiej kultury. Dzięki świadomości różnic kulturowych mogą antycypować problemy i odpowiednio reagować na sytuacje potencjalnie konfliktowe.
WARSZTATY COMMUNICATION FOR BREAKFAST
5 warsztatów
1x/ miesiąc
2h/ grupy 15osób
Pracownicy wiedzą, jak się skutecznie komunikować w takich sytuacjach jak prezentacje, telekonferencje, negocjacje, w kontekście jaki tworzy polska kultura. W warsztacie uczestniczą zarówno obcokrajowcy jak i Polacy. Jest on prowadzony w języku angielskim.