Ewa Świętochowska | Brytyjsko-Polska Izba Handlowa | Membership Development Manager

Usługi (w przypadku tłumaczeń symultanicznych, obejmujące także wynajem sprzętu konferencyjnego) były wykonane zawsze terminowo, z najwyższą starannością i zgodnie z przyjętymi założeniami.

Ze zrealizowanych zleceń szczególnie cenimy pracę tłumaczy Blackbird podczas spotkań wymagających znajomości specjalistycznego branżowego języka, jak. np.:

  • spotkanie ‘E-Health’ – Perspektywy i bariery prawne’ (we współpracy z Kancelarią Prawną CMS Cameron McKenna, wrzesień 2010);
  • ‘Bezpieczeństwo nadgraniczne” (Network-based targeting for homeland security’ – we współpracy z Detica Information Intelligence oraz BAE Systems, maj 2009);
  • spotkania w ambasadzie brytyjskiej na temat finansowania i prawnych mechanizmów wsparcia odnawialnych źródeł energii (październik 2011);
  • konferencja dotycząca nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych (luty 2010);
  • obsługa międzynarodowej konferencji poświęconej zarządzaniu bezpieczeństwem imprez masowych na przykładzie doświadczeń brytyjskich (listopad 2011),
  • towarzyszenie firmie brytyjskiej Tate Security w rozmowach handlowych z operatorami stadionów w Warszawie (marzec 2011).