Marcin Kłoda | KG Projekty konferencyjne | Właściciel i Organizator konferencji

Współpracowaliśmy z firmą Blackbird w zakresie usług tłumaczeniowych przy wielu imprezach organizowanych przez KG Projekty Konferencyjne. Imprezy te, to głównie konferencje ministerialne dotyczące programów pomocowych Unii Europejskiej.

Wspólnie tłumaczyliśmy głównie tematykę dotyczącą prawa, wspólnoty europejskiej i polityki społecznej. Tłumacze zapewnieni przez Blackbird zawsze profesjonalnie wykonywali swoje zadanie i można było liczyć na ich zaangażowanie i dobrą współpracę.