PORTFOLIO EVENTÓW

Od 2007 r. zapewniamy tłumaczenia  ustne oraz sprzęt konferencyjny  na wielojęzyczne wydarzenia  i spotkania. Wśród obsługiwanych przez nas  wydarzeń znalazły się między innymi:

 • National meeting, Hotel Sheraton

  Warszawa czerwiec 2017

  Nasz zespół miał zaszczyt wspierać brytyjską organizację ICF International oraz Europejski Instytut Równości Kobiet i Mężczyzn podczas spotkania “The role of the police and the judiciary to collect comparable data on violence against women in the EU”.
  Na spotkaniu dyskutowana była rola EIGE w mierzeniu i zbieraniu takich danych, rola policji i sądownictwa oraz rekomendacji indywidualnych w tym zakresie dla poszczególnych państw. Blackbird zapewniło tłumaczenie symultaniczne i sprzęt konferencyjny.

 • Konferencja dla brokerów, Hotel Hilton

  Warszawa listopad 2016

  Zespół tłumaczy Blackbird miał przyjemność wspierać konferencję dla brokerów zorganizowaną w hotelu Hilton przez jedno z największych towarzystw ubezpieczeniowych, Allianz. Temu wielkiemu wydarzeniu towarzyszyła szóstka naszych ekspertów, tłumaczy symultanicznych i konsekutywnych. Zarząd z centrali w Monachium mógł liczyć na nasze całodniowe wsparcie językowe w różnych obszarach tematycznych, związanych z m.in. zarządzania ryzykiem w zmieniającej się branży budowlanej, ubezpieczeń na rynku motoryzacyjnym, nowych technologii, dóbr konsumpcyjnych.

 • Konferencja dotycząca zmian klimatu i ich silnej potrzeby adaptacji, Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

  Warszawa czerwiec 2016

  Tłumacze symultaniczni Blackbird wspierali konferencję poświęconą zmianom klimatycznym i ich wpływowi na biznes. Konferencja odbywała się w Ambasadzie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Największe firmy z branży przedstawiały swoje stanowisko w rozwiązywaniu problemu globalnych zmian klimatu z perspektywy biznesowej na całym świecie. Podczas spotkania przedstawiono kilka projektów pokazujących w jaki sposób można osiągnąć podobne efekty w Polsce. Poza tłumaczeniem wydarzenia zapewniliśmy również sprzęt konferencyjny.

 • Konferencja dotycząca bezpieczeństwa wewnętrznego

  Warszawa, maj 2009

  Nasi tłumacze wspierali konferencję poświęconą zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem wewnętrznym. Konferencja została zorganizowana we współpracy z firmą oferującą sprzęt wywiadowczy, Detica i BAE Systems. Był to ciekawy dla naszego zespołu projekt ze względu na specyfikę poruszanych zagadnień i specjalistyczną wiedzę z omawianej dziedziny, którą musieliśmy przyswoić przed tłumaczeniem.

 • 3. Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu

  Warszawa, czerwiec 2011

  Nasz zespół pracował podczas trzeciego już kongresu organizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Marketingu Handlowego POPAI (Global Association for Marketing at Retail), na którym poruszano zagadnienia związane z zachowaniem klientów podczas zakupów oraz z tendencjami zakupowymi. Podczas kongresu mówcy z różnych krajów przedstawiali nowe pomysły oraz rozwiązania i technologie, jakie można zastosować w marketingu handlowym oraz w zarządzaniu produktem i marką, zarówno w małych sklepach, jak i w centrach oraz galeriach handlowych.

  Więcej informacji na temat tego wydarzenia….

 • Brytyjsko-Polska Izba Handlowa – Śniadanie Biznesowe z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej

  Warszawa, październik 2012

  Mieliśmy przyjemność towarzyszyć Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej Władysławowi Kosiniak-Kamyszowi podczas spotkania, na którym omawiano pomysły dotyczące współpracy urzędów pracy oraz prywatnych firm rekrutacyjnych. Przykład z Wielkiej Brytanii dowodzi, że taka współpraca może być bardzo skuteczna. Podczas spotkania przedstawiono kilka pomysłów i projektów pokazujących, w jaki sposób podobne efekty można osiągnąć w Polsce.

 • Misja ekspertów dotycząca zwalczania przestępczości i terroryzmu za pomocą analizy kryminalnej

  Banja Luca, Bośnia, październik 2012

  Głównym celem misji była ocena metod i narzędzi stosowanych przez organy ścigania w Republice Serbskiej, a także wdrożenie najlepszych praktyk stosowanych w Polsce oraz praktyk unijnych dotyczących analizy kryminalnej.

 • Human Dimension Implementation Meeting

  Warszawa, wrzesień 2013

  50 gości, głównie przedstawicieli organizacji pozarządowych m.in. ze Szwecji, Holandii, Rosji, Ukrainy, Białorusi dyskutowało o planach platformy ‘Civic Solidarity’ – grupy stworzonej, aby zrzeszać NGO walczące o prawa człowieka w Europie, Euroazji i Stanach Zjednoczonych. Jej członkowie pracują także nad monitorowaniem pojawiających się sytuacji kryzysowych w różnych regionach i formułowaniem skoordynowanych opinii dotyczących rozwoju prac nad prawami człowieka.

  Spotkanie w Warszawie, miało na celu omówienie planów na najbliższy rok, ustaleniu źródeł finansowania a także przyszłych konferencji i spotkań.

 • Międzynarodowe warsztaty - służby ścigania, społeczeństwo i media

  Kraków, maj 2012

  Goście z Polski, Hiszpanii, Włoch i Niemiec omawiali sposoby usprawnienia komunikacji między służbami policji, ich rzecznikami a mediami, oraz rolę kampanii społecznych inicjowanych przez policję. Podczas tych zorganizowanych we współpracy z Komendą Główną Policji warsztatów miała miejsce ożywiona debata i liczne rozmowy na temat poziomu przejrzystości działań PR policji.

 • Międzynarodowy Szczyt Lokalnego Transportu Szynowego UITP

  Warszawa, maj 2012

  Podczas trzydniowego Szczytu Lokalnego Transportu Szynowego, zorganizowanego przez organizację Internationale du Transport Public (UITP), konieczna była praca zespołu 17 osób – koordynatorów i tłumaczy języka angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego i polskiego. Przekładaliśmy symultanicznie ponad 30 prezentacji przedstawianych przez mówców z całego świata, przed publicznością liczącą 280 gości z 33 krajów. Po konferencji uczestniczyliśmy w wizycie studyjnej w głównej siedzibie spółki Tramwaje Warszawskie, pomagając w oprowadzaniu zagranicznych gości po centrum dowodzenia oraz prezentując informacje na temat sieci tramwajowej.

  Więcej informacji na temat tego wydarzenia…

 • Tłumaczenie wywiadów dla gazety „The Guardian”

  Gdańsk, marzec 2012

  Towarzyszyliśmy dziennikarzom gazety „The Guardian” podczas ich wizyty w Polsce w ramach przygotowań do serii artykułów na temat krajów UE. Wspieraliśmy podczas wizyt w terenie oraz przeprowadzanych wywiadach, między innymi z prezydentem Polski i laureatem nagrody Nobla, Lechem Wałęsą.

 • Bitwa narodów

  Warszawa, grudzień 2011

  Podczas tej niezwykłej konferencji cofnęliśmy się do czasów średniowiecza. Uczestniczyli w niej członkowie grup zajmujących się rekonstrukcją historyczną i omawiali sposoby organizowania walk średniowiecznych, rodzaje zbroi oraz technik bitewnych. Nasz zespół tłumaczył we wszystkich językach gości, którzy przybyli na to wydarzenie z Rosji, Włoch, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Australii i Stanów Zjednoczonych. Konferencję urozmaiciła walka rycerzy w hotelowym holu!

 • 2. Doroczna konferencja dotycząca budowania i projektowania stadionów i obiektów sportowych

  Warszawa, wrzesień 2012

  Celem tej konferencji oraz wizyty na Stadionie Narodowym w Warszawie, podczas której zapewnialiśmy tłumaczenie rosyjsko-angielskie, było omówienie pozytywnych przykładów i wniosków dotyczących budowania stadionów płynących z przygotowań do UEFA EURO 2012, omówienie wyróżnionych projektów stadionów na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018, rozpowszechnianie szczegółowych informacji na temat skutecznego planowania projektów nowych stadionów i ich wyposażenia, a także ocena wyzwań związanych z budowaniem stadionów i omówienie sposobów radzenia sobie z takimi wyzwaniami. Gościom zaprezentowano także najskuteczniejsze strategie dotyczące funkcjonowania i utrzymania stadionów, szczegółowe informacje na temat zapewniania ochrony podczas turnieju oraz zapewniania bezpieczeństwa podczas wydarzeń o międzynarodowym formacie, które przedstawił ekspert z UEFA.