Language Coaching

Coaching językowy dla naszych pracowników był przede wszystkim skuteczny. Doceniamy zaangażowanie oraz rzetelność zarówno trenerów, jak i całej załogi Blackbird!

HR BUSINESS PARTNER, SAVILLS

Language coaching to metoda pracy oparta na osiąganiu mierzalnych i ograniczonych w czasie celów językowych. Razem identyfikujemy, na czym polegają Twoje wyzwania, korzystamy z różnorodnych narzędzi coachingowych i wspólnie wypracowujemy metody zmiany starych nawyków. W efekcie wspieramy Cię w Twojej drodze do bardziej efektywnej komunikacji w wybranym przez Ciebie języku.

Czym się różni language coaching od naszych kursów nastawionych na realizację celów? Przede wszystkim formułą pracy oraz tym, że często schodzimy głębiej niż na poziom samego języka – pracujemy z ograniczającymi przekonaniami czy nawykami.

Dla kogo?

Klient coachingu językowego może się różnić w zależności od celu, który chce osiągnąć. Nasze doświadczenie w dostarczaniu tej usługi do firm pokazuje dwie główne grupy, które najchętniej z niej korzystają: klient z blokadą w nauce języka oraz klient wysoce zmotywowany, który w krótkim czasie, w sposób najbardziej efektywny z możliwych, chce osiągnąć swój cel.

Przykłady celów, z którymi pracują nasi klienci:

 • eliminacja komunikacji „rozgałęzionej”, tj. pełnej dygresji, umiejętność formułowania myśli w sposób zwięzły i skoncentrowany na celu
 • poszerzenie zasobu aktywnie stosowanego słownictwa branżowego
 • poznanie narzędzi komunikacyjnych (np. w nurcie NVC) służących do konstruktywnej komunikacji z pracownikami, kontrahentami, klientami etc.
 • praca nad komunikacją z klientem, który nie jest specjalistą z danej branży, 
 • skuteczna komunikacja mailowa
 • wypracowanie mechanizmów obejścia blokady językowej
 • przezwyciężenie złych doświadczeń związanych z nauką języka obcego

Co zyskujesz?

 • samodzielność i decyzyjność: korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia, coach językowy identyfikuje obszary do poprawy, ale to Ty  sam decydujesz, na których chcesz się skoncentrować i jakimi metodami chcesz pracować;
 • 100% osadzenia w Twojej rzeczywistości; 
 • dodatkową motywację dzięki pracy na długo- i krótkoterminowych celach; coach regularnie sprawdza, czy Twoje cele się nie zmieniły.

Korzyści dla HR

 • ograniczenie czasowe procesu – klient maksymalnie wykorzystuje sesje, które wykupił sam lub dostał od pracodawcy
 • ponieważ nie jest to produkt stricte językowy, jest  możliwość rozliczenia tego benefitu również z puli przeznaczonej na inne cele rozwojowe 
 • łatwość w raportowaniu efektywności usługi 

Co kupujesz?

Proces na który składa się 10 godzinnych sesji coachingowych z możliwością rozszerzenia procesu do 15 sesji. Sesje są prowadzone w języku docelowym i mogą odbywać się przed podjęciem dowolnego wyzwania, jakim są np. nowe obowiązki związane ze zwiększoną koniecznością stosowania języka obcego.

Przykłady metod stosowanych w trakcie pracy:

 • coaching oparty na NVC (komunikacja konstruktywna),
 • coaching prowokatywny,
 • praca z symbolem,
 • storytelling
 • inne metody dostosowane do potrzeb klienta

Case study:

Jeden z naszych klientów jest doskonałym specjalistą w swojej dziedzinie, jednak nie potrafi skutecznie zaprezentować ani swojej wiedzy, ani efektów swojej pracy. Pracujemy więc nad umiejętnością zwięzłego formułowania myśli, eliminacją starego nawyku „kluczenia” przed ostatecznym wyrażeniem docelowego komunikatu oraz budowaniem wstępu, rozwinięcia i zakończenia wypowiedzi (która niekoniecznie jest prezentacją czy autoprezentacją, może to być po prostu odpowiedź na pytanie klienta). Pracujemy w języku angielskim.

Kto prowadzi?

Lektorzy, którzy są jednocześnie coachami i trenerami. Poznaj jednego z nich:

 

Alicja Sekret – coach, trenerka, lektorka, mentorka mówców na konferencjach TEDx. Ukończyła szereg treningów coachingowych, m.in. z zakresu podejścia prowokatywnego i komunikacji konstruktywnej NVC. Obecnie certyfikuje się w metodzie Coaching w Piaskownicy©. Jest akredytowanym przez ICF coachem neurojęzykowym. W latach 2019-2020 liderka zespołu mówców w ramach TEDxWarsawWomen.