Szkolenia cross-culturowe i coaching relokacyjny

I learnt how to cooperate better with my colleagues from different nationalities and how to adjust communicational styles according to cultural dimensions. Great workshops, interesting ideas!

ZOETIS

Together with my wife we were very pleased with cross-cultural training and introduction to Poland. Our trainers spent many years as expats in Middle East and Asia, and they have been able to understand our needs related to relocation to another country and they provided us with skilful support.

SANTANDER

Od 2007 roku w kompleksowy sposób wspieramy wielokulturowe zespoły i ich liderów. Oferujemy coaching cross-kulturowy, warsztaty cultural awareness, szkolenia komunikacyjne, sesje wspólnego wypracowywania standardów komunikacji metodą Open Space Technology a także pakiety relokacyjne dla pracowników. Nasze programy powstają w oparciu o dokładną diagnozę potrzeb firmy oraz wiedzę i doświadczenia naszego zespołu ekspertów.

Dla kogo?

 • Dla zespołów międzykulturowych, w których komunikacja jest wielopoziomowa
 • Dla managerów, którzy prowadzą wielokulturowe zespoły i potrzebują wsparcia w wypracowaniu standardów pracy
 • dla organizacji, które chcą ustalić standardy komunikacji.

Co zyskuje HR i zespół?

Świadomość kulturową

Kluczową rolę w tym procesie ma kształtowanie postaw i świadomości kulturowej pracowników. Dzięki temu rozwijają się umiejętności do rozwiązywania konfliktów, które wynikają z różnic kulturowych oraz wykorzystywania kreatywnego potencjału, jaki daje różnorodność.

Trwałe, skuteczne rozwiązania dopasowane do lokalnego kontekstu

Angażujemy pracowników w tworzenie wspólnych standardów komunikacji dla efektywnej pracy cross-kulturowego zespołu. Dlatego nasze rozwiązania są trwałe.

Umiejętności komunikacyjne

Uczymy szeregowych pracowników oraz liderów zespołów, jak skutecznie komunikować się z obcokrajowcami w lingua franca firmy: jak dyskutować, negocjować i udzielać informacji zwrotnej. 

Poczucie przynależności i zaufania w zespole

Efektywność międzynarodowego zespołu zależy od tego, czy uda się wypracować wspólną platformę komunikacji.  Ramy pracy i standardy wypracowane przez pracowników, a także zaufanie, które rodzi się podczas tworzenia takich standardów, zespala zespół i wpływa na poczucie przynależności– a tym samym na efektywniejszą komunikację i większe zadowolenie z pracy.

Co kupujesz?

Programy szkoleń są projektowane dla naszych klientów indywidualnie. Skontaktuj się z nami, by sprawdzić, co możemy zaproponować. Poniżej możesz też znaleźć kilka przykładów naszych międzykulturowych szkoleń.

BREAKING BARRIERS – KURS BLENDED LEARNING NA NASZEJ PLATFORMIE

Od ponad 10 lat prowadzimy szkolenia międzykulturowe dla firm. Uczymy, jak komunikować się skutecznie z innymi kulturami, jak negocjować, podejmować decyzje czy udzielać informacji zwrotnej. Przygotowujemy managerów do zarządzania międzykulturowymi zespołami zdalnymi i stacjonarnymi, szkolimy działy obsługi klienta centrów SSC.

Kurs blended learning to połączenie naszych doświadczeń z możliwościami jakie daje platforma blended learnigowa. Dzięki niej pracownicy mają dostęp do wiedzy dokładnie wtedy, kiedy jej potrzebują. Formuła blended learning to połączenie skuteczności szkolenia – dzięki regularnym spotkaniom z trenerami, elastyczności jaką daje e-learning z efektywnością kosztową.

Za 80 zł netto miesięcznie otrzymujesz dostęp do:

 • 5h materiałów video, quizów i case studies
 • Sesji online z trenerem (1 sesja w miesiącu)
 • Narzędzia GlobeSmart®, które pozwala zdiagnozować styl komunikacji i różnice międzykulturowe;
 • Przewodników po 95+ kulturach (focus: komunikacja w biznesie)

Chcesz dowiedzieć się więcej? Kliknij i pobierz program kursu

Chcesz uzyskać dostęp testowy do kursu? Umów się na spotkanie z naszym ekspertem – KLIKNIJ I ZAREZERWUJ DOGODNY TERMIN 

ZAKRES KURSU: 

Module 1 UNDERSTANDING THE BUSINESS OF CULTURE
Module 2 ON THE WAY TO GOOD COMMUNICATION
Module 3 BUILDING TRUST ACROSS CULTURES
Module 4 NAVIGATING HIERARCHY & DECISION MAKING PROCESS
Module 5 MANAGING PROJECTS & MEETINGS ACROSS CULTURES
Module 6 WORKING ACROSS CULTURES — TIPS FOR LEADERS & TEAM MEMBERSCase I – branża IT

Duża firma z branży IT, w której 50% pracowników stanowią obcokrajowcy. Do tej pory zapewniała im jedynie twarde wsparcie relokacyjne, ale wraz ze wzrostem liczby relokowanych pracowników z innych kulturowo krajów takich jak Indie czy Rosja, pojawiła się potrzeba  wsparcia miękkiego i szkoleń nastawionych na zwiększenie efektywności międzykulturowych zespołów. Firma poszukiwała kompleksowego programu szkoleń cross-kulturowych, który docelowo mogłaby wdrożyć w innych krajach.

 

#1 Warsztaty CULTURAL AWARENESS (seria warsztatów 8h/grupa 15-20 osób)

Cele i Rezultaty: Pracownicy są świadomi różnic międzykulturowych i konsekwencji tych różnic dla komunikacji w zespole. Wiedzą, jak reagować w sytuacjach konfliktowych i jakie rozbieżności leżą u podstaw tych konfliktów.

 

#2 Spotkanie COMMON GROUND (100-200 pracowników 8-12h)

Cele i Rezultaty: Firma ma wypracowane standardy komunikacji dla zespołów międzynarodowych. Standardy te zostały wypracowane przez pracowników, którzy teraz czują się odpowiedzialni za ich wdrażanie w swoich zespołach oraz komunikowanie ich nowym pracownikom.

 

#3 Szkolenia i warsztaty EFFECTIVE COMMUNICATION

Cele i Rezultaty: Pracownicy wiedzą, jak skutecznie komunikować się z obcokrajowcami w języku angielskim w takich sytuacjach, jak negocjacje, prezentacje, czy udzielanie informacji zwrotnej. Liderzy zespołów wiedzą, jak zarządzać międzynarodowym zespołem.

 

#4 Spotkania CHECK-IN  3h (2 spotkania dla każdej grupy około 3-4 miesiące po warsztacie Cultural Awareness i kolejne po 5-6 miesiącach)

Cele i Rezultaty: Pracownicy mają możliwość omówienia swoich doświadczeń w zakresie komunikacji międzykulturowej i zastosowanych rozwiązań oraz wypracowanie nowych rozwiązań w przypadku pojawienia się nowych wyzwań.

Case II – branża finansowa

Globalna firma z branży finansowej, w której coraz więcej pracowników średniego i wyższego szczebla to osoby relokowane z innych, często odległych kulturowo krajów. Do tej pory nie otrzymywali żadnego miękkiego wsparcia, co skutkowało wysokim odsetkiem nieudanych relokacji i konfliktami w zespołach.

 

#1 COACHING CROSS-CULTUROWY  dla relokowanych managerów 10h (pre-departure 2-3 h; in country 7-8h)

Cele i Rezultaty: Pracownicy mogą omawiać swoje oczekiwania dotyczące Polski i ich zderzenie z rzeczywistością oraz elastycznie wypracowywać odpowiednie podejście. Po przyjeździe i spotkaniu z zespołem świadomie nim zarządzają. Rozumieją, przewidują i reagują odpowiednio na potencjalne konflikty wynikające z różnic kulturowych.

 

#2 COACHING TRENING RELOKACYJNY dla partnerów relokowanych managerów 6h (pre-departure 2-3 h; in country 3-4h)

Cele i Rezultaty: Partnerzy relokowanych pracowników posiadają podstawową wiedzę na temat kraju relokacji, potrafią odnaleźć się w codziennych sytuacjach) 

 

#3 WARSZTATY POLISH YOUR BUSINESS dla obcokrajowców, którzy rozpoczynają pracę w Polsce (jednorazowo 4h) 

Cele i Rezultaty: Nowi pracownicy mają podstawową wiedzę w zakresie komunikacji biznesowej w Polsce oraz polskiej kultury. Dzięki świadomości różnic kulturowych mogą przewidywać problemy i odpowiednio reagować na potencjalne sytuacje konfliktowe.

 

#5 WARSZTATY COMMUNICATION FOR BREAKFAST 2 h (5 warsztatów raz w miesiącu dla grupy ok. 15 osób) 

Cele i Rezultaty: Pracownicy wiedzą, jak skutecznie się komunikować w takich sytuacjach jak prezentacje, negocjacje, telekonferencje – w kontekście, który tworzy polska kultura. W warsztacie uczestnicą zarówno obcokrajowcy, jak i Polacy – prowadzenie w j. angielskim.

Case III - BSS

Duża globalna firma z centrum usług wspólnych w Polsce. W zakresie obsługi klientów współpracuje z hubem w Malezji. Dzielone projekty, wspólni klienci oraz współpraca na szczeblu strategicznym. Managerowie HR w polskim oddziale dostają skargi z obu stron: zespół z Malezji skarży się na agresywność, nieuprzejmość i brak elastyczności polskich kolegów, a oni z kolei zarzucają Malezyjczykom brak informacji zwrotnej o tym, że z czymś się nie zgadzają lub czegoś nie rozumieją, niedotrzymywanie terminów i częste przerwy w pracy. Polski zespół postrzega to w kategoriach niskiej efektywności i lenistwa. Po obu stronach rosła frustracja i niezadowolenie.

 

#1 WARSZTAT Z RÓŻNIC MIĘDZYKULTUROWYCH (8h)

Warsztat był nastawiony na zbudowanie świadomości, kompetencji komunikacyjnych i crosskulturowych oraz konkretnych rozwiązań do zastosowania przez zespół polski we współpracy z malezyjskimi kolegami. Ta część programu składała się z 5 modułów:

1. Cultural awareness – omówienie kluczowych obszarów kulturowych ważnych z perspektywy lidera zespołu i konsultanta, zidentyfikowanie blind spots;
2. Communication and politeness principles – ćwiczenia praktyczne
3. Managing conflict – zarządzanie konfliktem
4. Summary – who is my Malaysian Partner – kim jest i co jest dla niego ważne
5. Solution building – wypracowanie konkretnych rozwiązań i narzędzi do wdrożenia po warsztacie w zespołach konsultantów i w kontaktach ze stroną malezyjską w 3 obszarach: 1) building awareness 2) quick fixes 3) long term solutions.

 

#2 SESJA FOLLOW-UP 4-6 tygodni po warsztacie (3h)

Omówienie doświadczeń z wdrożenia wypracowanych rozwiązań i działań i podzielenie się dobrymi praktykami. Ta sesja to także okazja do tego, żeby porozmawiać o problemach lub trudnościach z wdrożeniem i zmienić lub dopasować rozwiązania.

Rezultaty Po pierwszej sesji byliśmy pozytywnie zaskoczeni rezultatami – pierwsza grupa szkoleniowa zaledwie w 4 tygodnie wdrożyła z sukcesem kilka inicjatyw w tym cykl miniszkoleń dla agentów oraz film video dla malezyjskiego zespołu dot. Polaków i ich stylu pracy/ wartości/ komunikacji. Uczestnicy podkreślali, jak ważne było dla nich to szkolenie, ponieważ otworzyło im oczy na to, co jest ważne w komunikacji ze stroną malezyjską i z czego wynikają niektóre zachowania.

Coaching Relokacyjny

Co zyskujesz?

Wsparcie dla Twoich pracowników i ich rodzin w mierzeniu się z wyzwaniami częstych przeprowadzek, pracy w różnych kulturach, zmiany środowiska.

Korzyści z coachingu relokacyjnego, które najczęściej zauważają nasi klienci to:

 

 • zwiększenie samoświadomości
 • łatwiejsze ustawianie priorytetów
 • zwiększenie satysfakcji z pracy i życia w nowym kraju

Dla kogo?

Dla pracowników, którzy pierwszy raz relokują się w związku z pracą oraz dla expatów, którzy regularnie zmieniają miejsce zamieszkania i mierzą się z wyzwaniem reorganizacji swojego życia zawodowego i prywatnego co kilka lat.

Co kupujesz?

Procesy, na które składają się pakiety sesji – najbardziej popularny to 10 sesji coachingowych. Sesje są prowadzone w języku polskim lub angielskim. Mogą odbywać się przed podjęciem nowej roli lub przed przeprowadzką jako przygotowanie do nowych wyzwań. Wsparciem mogą zostać objęte także osoby już po przyjeździe do nowego dla siebie kraju oraz ich partnerzy.

Każdy proces jest inny. Cele identyfikujemy wspólnie z klientem i sponsorem. Poniżej możesz zobaczyć, jakie tematy najczęściej pojawiają się na naszych sesjach:

 

 • osadzanie się w nowej kulturze
 • budowanie życia prywatnego w nowym miejscu
 • praca w innej kulturze
 • podążanie za pracą partnera
 • budowanie ścieżki kariery w nowym miejscu
 • strach przed zmianą

Kto prowadzi? 

Doświadczeni trenerzy biznesu. Zobacz profil czterech z nich:

Irek Zyzański – konsultant, coach, mentor i trener. Specjalizuje się w zarządzaniu cross-kulturowymi zespołami. Irek ma 25 lat doświadczenia w zarządzaniu międzykulturowym teamem jako Head of HR and Sales dla firmy Phillip Morris International. Pracował w Polsce, w Libanie, w Ukrainie, w Dubaju, Rosji, Indonezji i Hong Kongu. Raportował do szefów z 14 różnych narodowości. Irek ukończył Uniwersytet Jagielloński z dyplomem Arabistyki.

Marta Carter – coach i trener. Cetyfikowany trener GlobeSmart®.Wspiera firmy w szkoleniach i w coachingu z zakresu zarządzania zmianą, zagadnień cross-kulturowych i rozwoju osobistego. Pracuje w nurtach coachingu transformacyjnego i NVC (komunikacja konstruktywna). Jako narzędzia diagnostyczno-rozwojowego używa metodologii FRIS®, której jest certyfikowanym trenerem. Pracowała w Polsce i  Anglii, współpracując z 13 narodowościami.

Zofia Barańska – coach, trener i facilitator technologii Open Space. Jest specjalistą efektywnej komunikacji z ponad 10-letnim doświadczeniem w projektowaniu i dostarczaniu szkoleń biznesowych. Zofia odwiedziła ponad 25 krajów, pracowała w Irlandii i w Indiach. Jest absolwentką kulturoznawstwa na warszawskim SWPS.

Karolina Koszałka– coach, trener międzykulturowy, doświadczona training & development managerka. Od 14 lat prowadzi szkolenia międzykulturowe i managerskie (1000 dni szkoleniowych w 20 krajach, 500h coachingu) Karolina mieszkała i pracowała miedzy innymi w Czechach, Irlandii, Kanadzie, USA, Indonezji, Argentynie. Ukończyła polonistykę i PR na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwentka i cerytifikowany coach Erickson College. 

Vesna Lorenc – certyfikowany coach grupowy i indywidualny. Trener rozwoju osobistego, konsultant i specjalista HR. Jest aktywna w biznesie od ponad 18 lat i specjalizuje się w komunikacji. Absolwentka TROP Academy, prowadzi warsztaty, szkolenia, coaching teamów, sesje action learning i facylitacje. Pochodzi z Serbii, w Polsce mieszka od wielu lat. Posługuje się 5 językami.


Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to verify temporary file contents for atomic writing. in /wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:51 Stack trace: #0 /wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(658): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('//wp-content/wf...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('synced') #2 {main} thrown in /wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 51