Oferta

Blackbird wspiera Twoją organizację w budowaniu różnorodnych, inkluzywnych, mobilnych i efektywnych zespołów poprzez:  

  • Szkolenia dla managerów i zespołów oraz produkty wspierające HR w rekrutacji i onboardingu pracowników
  • Szkolenia cross-kulturowe i obsługi klienta w środowisku międzynarodowym
  • Szkolenia językowe nastawione na realizację celów
  • Coaching językowy, rozwojowy i relokacyjny 

Szkolenia dla managerów i zespołów

#akademia managera #coaching #motywowanie pracowników #skuteczny feedback #rozwiązywanie konfliktów #high performing teams

#narzędzia diagnostyczno-rozwojowe #teamwork #udrażnianie komunikacji w zespołach #kompetencje #talenty

#online #blended learning #dodatkowy benefit

Szkolenia cross-culturowe i relokacja

#międzykulturowe zespoły #wsparcie expatów #obsługa klienta #kompetencje managerskie #komunikacja #wirtualne zespoły

#polski #obcokrajowcy #polski dla obcokrajowców #język polski jako obcy #relokacja do Polski #wsparcie językowe #wsparcie kulturowe

Rozwiązania językowe

#kursy grupowe i indywidualne #kursy oparte na celach #polski #angielski #inne języki popularne i egzotyczne #BlackbirdWay

#sztuka prezentacji po angielsku #kompetencje sprzedaży #kompetencje managerskie

#sesje oparte na jasnych, mierzalnych celach #kompetencje miękkie #coaching nawyków i przekonań #skuteczna komunikacja #rozwój

#konsultacje językowe #wsparcie komunikacji wielojęzycznej

#medycyna #finanse #ubezpieczenia #nieruchomości #farma #IT #UX

#szkolenia kluczowych kompetencji #komunikacja wielojęzyczna w firmie #kompetencje miękkie #negocjacje #prezentacje #facylitacja